Enhver familie ønsker at have det godt sammen og trives med hinanden. Familien er vores base. I en sund familie mærker vi kærlighed, tryghed, glæde og omsorg. Her tankes vi op med energi til at gå ud i verden og være i andre sammenhænge.

Alligevel kan der være symptomer på, at samværet ikke giver den energi og glæde som netop familien må være base for. Alle vil opleve konflikter, frustrationer og sorg i deres familie – det er et menneskeligt grundvilkår. Det at være mange sammen giver udfordringer for alle familiemedlemmer. Netop det er også med til at give dynamik, og et samspil hvor, vi lærer os selv og hinanden at kende. Og hvad vigtigst er, giver det grobund for, at vi hver især kan vokse og udvikle os.

Der kan opstå kriser i en hver familie. Det sker, at man ikke kan se sig ud af problemerne eller får øje på årsager og løsninger. Her kan familieterapi være en mulighed for at skabe indsigt, dialog og forståelse.

Når et familiemedlem ikke trives, vil det berøre hele familien. Der kan være mange grunde til mistrivsel og det er svært og smertefuldt at se én af sine nære lide.

Det er nærliggende at komme med gode råd som er velmente, men som ikke giver muligheden for at se de blinde pletter, som der er i ethvert familiemønster. At være psykolog i sin egen familie kan ikke altid løsne op for de konflikter, der måtte være, da man selv er en del af familien.

Jeg tager i min familieterapi udgangspunkt i, at I alle vil det bedste for hinanden, men at I nu er kørt fast og ønsker at komme videre.
Jeg vil støtte jer enkeltvis og sammen i at få udtrykt de længsler, frustrationer, sorger I /den enkelte bærer rundt på. Samtidig vil jeg støtte jer I at lytte til de budskaber, der kommer frem. Jeg har dyb tillid til, at alle gør det bedste, de formår og at uhensigtsmæssig kommunikation kan vendes til konstruktiv.

Ingen er syndebuk i familieterapi og alle vil støttes i at tage ansvar for sig selv.
Jeg ser ikke symptombæreren som ”problemet”. Men som et familiemedlem/medlemmer der reagerer sundt på noget, som ikke er godt for/i familien.

Børn og familieterapi

I familieterapi skaber vi et rum sammen, der passer til jeres familie. Er der f.eks. små børn presses de ikke til at deltage i selve den terapeutiske samtale, men kan være til stede i rummet, mens de leger/tegner. Børnene oplever således, at mor og far tager ansvar for familiens situation, hvilket i sig selv kan virke terapeutisk på børnene.

Mange kan have glæde af familieterapi

Familieterapi kan være relevant i mange sammenhænge og konstellationer.
Således familier med børn. Voksne børn og deres forældre. Skilsmissefamilier. Familier med nye forældre/børn mv.

Bestil tid til familieterapi: Send en mail
Telefon: 25369240