Priser hos Vejle Psykoterapi

Individuel terapi af 60 minutters varighed 650 Kr.
Parterapi af 1 ½ times varighed 900 Kr.
Familieterapi af 1 ½ times varighed 1200 kr.

Afregning foregår kontant ved fremmøde, mobile pay eller indbetales på konto 0758-3225003334.

Ved udeblivelse betales fuldt beløb.
Afbud dagen før senest kl. 16, ellers betales fuldt beløb.