Priser hos Vejle Psykoterapi

Individuel terapi af 60 minutters varighed 600 Kr.
Parterapi af 1 ½ times varighed 900 Kr.
Familieterapi af 1 ½ times varighed 1000 kr.

Afregning foregår kontant ved fremmøde, eller kan også indbetales på konto 0758-3225003334.

Afbud dagen før senest kl. 12, ellers betales fuldt beløb.