Etik

Vejle Psykoterapi arbejder ud fra anerkendte etiske retningslinjer.

  • Psykoterapeut Marianne Elsig, medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Når man søger psykoterapeutisk assistance, er det vigtigt, at man finder den rette hjælp. Derfor er der god grund til at se sig godt for.

  • Hvem kan man trygt henvende sig til?
  • Hvem har tilstrækkelig psykoterapeutisk uddannelse?
  • Og hvad med erfaring?

I Danmark er der desværre ingen regler for, hvornår man må betegne sig som psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og begynde at tage klienter.
Et af Dansk Psykoterapeutforenings vigtigste formål er at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere og mere trygt at finde frem til en veluddannet og erfaren psykoterapeut.
Dansk Psykoterapeutforening stiller store krav til medlemmernes uddannelse, og hver eneste ansøger gennemgår en omhyggelig optagelsesprocedure.
Medlemmerne skal have en grunduddannelse, der er relevant for en psykoterapeut. Det vil sige, at den skal have en “mellemmenneskelig” karakter. Det vil typisk være som læge, socialrådgiver, sygeplejerske, psykolog, ergoterapeut eller fysioterapeut. En uddannelse indenfor undervisningssektoren eller som præst kan også være relevant. Grunduddannelsen skal være mindst 3-årig.
Oven i grunduddannelsen skal medlemmerne have en psykoterapeutisk efteruddannelse fra et evalueret psykoterapeutisk institut. Den psykoterapeutiske uddannelse skal vare i mindst fire år og skal mindst indeholde de vejledende kriterier, der er opstillet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet for en psykoterapeutisk efteruddannelse.
Uddannelsens kvalitet skal kunne godkendes af Dansk Psykoterapeutforenings optagelsesudvalg.
Opfylder man ovennævnte kriterier, kan man søge om optagelse i foreningen.
Psykoterapi er et fag, der stiller store krav til terapeutens etiske holdninger og menneskelige værdigrundlag. Derfor har Dansk Psykoterapeutforening udarbejdet et sæt etiske regler, som medlemmerne er forpligtede til at overholde. Medlemmerne forpligter sig desuden til at holde sig fagligt ajour med kurser og supervision.?Foreningen har et permanent etikudvalg.